STQARRIJA MILL-UFFICCJU TAL-ISPEAKER: L-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati jmexxi delegazzjoni parlamentari f’Izrael

Illum, l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati An?lu Farrugia wasal l-I?rael fejn, fuq stedina tal-Knesset, qed imexxi delegazzjoni Parlamentari.

Aktar tard l-Ispeaker Farrugia qieg?ed kuruna simbolika f’isem il-poplu Malti fil-Yad Vashem b’turija ta’ rispett g?all-vittmi tal-olokawst. Wara l-Ispeaker ?ar ?-‘childrens’ memorial’ flimkien mad-delegazzjoni Maltija.

Id-delegazzjoni mmexxija mill-Ispeaker An?lu Farrugia hija mag?mula mill-Membri Parlamentari …

STQARRIJA MAHRUGA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GHAS-SAHHA

Tinfeta? play area g?at-tfal f’Mater Dei-pjanti g?al sptar tat-tfal lesti

Illum, is-Segretarju Parlamentari g?as-Sa??a Chris Fearne feta? uffi?jalment outdoor play area fid-Disneyland Ward tal-Isptar Mater Dei. Waqt din l-attivitA�, is-Segretarju Parlamentari Fearne ?abbar illi l-pjanti g?all-isptar il-?did tat-tfal u l-maternitA� huma lesti. Dan l-isptar ser ikollu 180 sodda, 4 swali …

Back To Top