STQARRIJA MAHRUGA MIS-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GHAS-SAHHA

Tinfeta? play area g?at-tfal f’Mater Dei-pjanti g?al sptar tat-tfal lesti

Illum, is-Segretarju Parlamentari g?as-Sa??a Chris Fearne feta? uffi?jalment outdoor play area fid-Disneyland Ward tal-Isptar Mater Dei. Waqt din l-attivitA�, is-Segretarju Parlamentari Fearne ?abbar illi l-pjanti g?all-isptar il-?did tat-tfal u l-maternitA� huma lesti. Dan l-isptar ser ikollu 180 sodda, 4 swali tal-operazzjonijiet, kif ukoll ITU tat-trabi.

L-outdoor play area kienet possibbli grazzi g?all-inizjattiva li ?a Nathan Farrugia, bl-isem ta’ 27 Challenge for Charity. F’din l-inizjattiva, Farrugia g?amel maratona f’kull pajji? tal-Unjoni Ewropea.

“Nirringrazja lil dawk kollha li kienu warajja biex din l-inizjattiva tkun su??ess, lill-NGO Daniel Delicata Memorial, kif ukoll lill-industrija. Permezz tag?hom wasalna biex nag?tu pro?ett lit-tfal fl-isptar tag?na li se jg?in fil-kura tag?hom,” qal Farrugia.

Min-na?a tieg?u, is-Segretarju Parlamentari g?as-Sa??a Chris Fearne fa??ar l-inizjattiva ta’ Farrugia u nkora?ixxa li aktar NGOs ikunu ta’ g?ajnuna fil-qasam tas-sa??a. Huwa mag?ruf illi l-log?ob g?andu rwol importanti fil-fejqan tat-tfal.

Sorce: Gov.mt

Fethullah Gulen Condemns Brussels Terrorist Attacks

Extends Condolences to Victims NEW YORK, March 24, 2016 /PRNewswire/ — The Alliance for Shared Values issued the following statement from Fethullah Gulen on the Brussels terrorist attacks. I strongly condemn the brutal terrorist attacks at the Brussels International Airport and Metro station on March 22 that resulted in the deaths of more than 30 […]

Back To Top