STQARRIJA MILL-UFFICCJU TAL-PRESIDENT: Il-President ta’ Malta tilqa’ lill-President tal-Kosovo, Atifete Jahjaga

Ninsab kuntenta b’din i?-?jara sinifikanti tieg?ek f’Malta”. Dan kien kliem il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca hekk kif laqg?et lill-President tar-Repubblika tal-Kosovo, Atifete Jahjaga, fil-Palazz ta’ Sant’ Anton.

Il-President qalet li qed t?ares ‘il quddiem biex jissoktaw id-diskussjonijiet li bdew fi ?jara Statali li saret fi Frar, u li ser iwasslu biex ir-relazzjonijiet ta’ bejn i?-?ew? pajji?i jespandu u ji?u kkonsolidati fi pro?etti tan?ibbli.

Il-President ikkonfermat l-intenzjonijiet ta’ Malta biex tkun ta’ g?ajnuna u ta’ appo?? fil-pro?essi tal-Kosovo sabiex isir parti mill-Unjoni Ewropea.

Min-na?a tag?ha, il-President Atifete Jahjaga rringrazzjat lill-President ta’ Malta g?all-invit sabiex issir din i?-?jara. Qalet li ?-?jarat bilaterali li kien hemm dan l-a??ar bejn Malta u l-Kosovo huma xhieda tar-relazzjonijiet e??ellenti li hemm bejn i?-?ew? pajji?i.

Source: Gov.mt